Lectoraat Stedelijk Metabolisme

De wereld verstedelijkt in snel tempo. Dat vraagt om een strategische visie op stedelijke ontwikkeling en gedurfde, duurzame oplossingen. Hoe kunnen overheden, bedrijven, burgers en andere stakeholders onze stedelijke omgevingen leefbaar houden, kringlopen sluiten en kansen creëren met afval?

Vernieuwing van stedelijke infrastructuren staat voor het lectoraat Stedelijk Metabolisme centraal. Het lectoraat zoekt naar oplossingen om diverse systemen binnen een stad op een duurzame manier te verbinden: stedelijke symbiose. Met ‘slimme combinaties’ is namelijk nog veel milieubesparing te behalen. Door meer samenhang aan te brengen in stedelijke systemen, verbruiken ze gezamenlijk minder energie en stoten ze minder CO2 af dan elk apart. Een bekend voorbeeld van zo’n efficiënte combinatie is de warmtekrachtkoppeling, een brandstof besparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken. Maar ook stromen als water, riolering, elektra en afval kunnen zo met elkaar worden verbonden, dat ze elkaar versterken.

Over de lector:

dr. ir. Karel Mulder

Dr. ir. Karel Mulder studeerde zowel natuurkunde als filosofie van wetenschap, technologie en maatschappij aan de Universiteit Twente. In 1992 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over research strategieen van grote ondernemingen. Vanaf datzelfde jaar is hij verbonden aan de TU Delft. Daarnaast was hij onder meer gastonderzoeker aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië (Barcelona) en het Royal Institute of Technology in Stockholm. Sinds 2015 is Mulder lector Stedelijk Metabolisme aan De Haagse Hogeschool.

Secretariaat:
Astrid Jansen
A.P.Jansen@hhs.nl
015 – 260 6381

Contact:
K.F.Mulder@hhs.nl
+31 (0)6 – 2905 3564

Bekijk ook de andere TIS lectoraten: