Nieuwsberichten

Terugblik netwerkbijeenkomst Technologie voor Gezondheid: Innovatie in behandelingsmethoden

‘Ervaar de wereld van de selectieve smaaksturing’

De keukens van Voeding & Diëtetiek zijn maandag 1 april intensief gebruikt om te ervaren wat selectieve smaaksturing is. Koken met een zeer gemêleerde groep mensen is best spannend, maar schept ook een band.

Een van onze vaste bezoekers liet na afloop in een schriftelijke reactie weten dat hij het erg geslaagd vond en dat het een prachtige combinatie van kennis en toepassing in de praktijk is.

Jacqueline Langius, Hoofd Onderzoeks- en Innovatiecentrum van Voeding & Diëtetiek heeft de relatie tussen Oncologie en voeding gerelateerde klachten voor ons uitgewerkt. Onze tweede spreker en reisleider in de wereld van selectieve smaaksturing is Eric van Reenen chef Gastro-engineering bij zorggroep Frankeland. Daar werkt hij in de praktijk vooral voor ouderen die te maken hebben met een verstoorde smaakperceptie. Hij heeft uitgelegd hoe smaak en smaakbeleving tot stand komt en waar je aan zou kunnen sleutelen om de smaakbeleving zo optimaal mogelijk te maken. Aan de hand van 4 casussen hebben we met elkaar gerechten gemaakt voor mensen zonder en voor mensen met een verstoorde smaakperceptie en andere voeding gerelateerde klachten. Hoewel op een enkeling na de deelnemers geen volleerde koks waren, zijn we er met z’n allen goed in geslaagd de gerechten klaar te maken. De proefsessie en analyse na afloop leverde inzicht en waardering voor elkaars prestatie op. Daarnaast zijn er ook wat technische vraagstukken geadresseerd, Mar van der Hoek, directeur van VanderHoekPhotonics, en Arjan Lock, hogeschoolhoofddocent denken dit in opdrachten voor de opleiding Technische Natuurkunde op te pakken. We hebben ook kennis kunnen maken met de mogelijkheid en het resultaat van het 3D-printen van voeding en de inzet van een spectrometer om voeding nader te analyseren. Daarnaast zijn er onderling afspraken gemaakt om elkaar nader te leren kennen.

Wij danken de sprekers en andere deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.

Wij overwegen om een volgende bijeenkomst in het najaar te organiseren. Op dit moment denken we aan een thema gerelateerd aan “bewegen”. Wilt u daarover meedenken, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Daarnaast zoeken we geïnteresseerden om in een kleiner comité de technische uitdagingen met betrekking tot 3D-printen, viscositeit en spectrometrie van voeding uit de afgelopen bijeenkomst verder uit te werken.

Deze bijeenkomst was een coproductie van het onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven, Onderzoeks- en Innovatiecentrum Voeding & Diëtetiek, VanderHoekPhotonicsen de lectoraten Smart Sensor Systemsen Technologie voor Gezondheid.

Presentaties

Foto's