Nieuwsberichten

Film RAAK-Award

In 2017 won het lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving met het project Installaties 2020 de RAAK-award voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Naast een bedrag van 10.000,= werd ons ook het maken van een film aangeboden. Wegens het vertrek van Laure Itard en de latere komst van nieuwe lector Energy in Transition Sander Mertens heeft het even geduurd voordat de filmopnames konden worden gemaakt.

Er zijn opnames gemaakt op The Green Village van onze DC-projecten Combi cable en de Connected homes en Sander is geinterviewd over zijn onderzoekslijnen. Het team van het lectoraat onderzoekt de duurzame energiehuishouding van gebouwen, waarbij die gebouwen niet los gezien worden van hun omgeving. De nieuwste elektrische auto kan bijvoorbeeld prima energie leveren of opslaan als de auto of het gebouw daar behoefte aan hebben. Daarom wordt onderzoek gedaan aan de energietransitie in de vier sectoren gebouwde omgeving, industrie, landbouw en vervoer. Het lectoraat focust haar onderzoek op de systeemkeuzes die je bij het matchen van vraag en aanbod van energie moet maken. Arie Taal vertelt over de warmtepomp op de vestiging Delft en geeft samen met 2 studenten een demonstratie van een simulatie van een model van een zonnepaneel en windturbine.

Tot slot laat Baldiri Salcedo Rahola het in samenwerking met OTIB ontwikkelde game Installations Insights zien.