Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/hhstechniek.nl/public_html/wp-content/themes/masterstudy/inc/redux-framework/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Medezeggenschap - hhstechniek

Medezeggenschap

Faculteitsraad

Iedere faculteit van De Haagse Hogeschool heeft een eigen faculteitsraad, zo ook Technologie, Innovatie & Samenleving. De faculteitsraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar met de faculteitsdirecteur over bijvoorbeeld het faculteitsbeleidsplan en de faculteitsbegroting. Voor het beleidsplan is de instemming van de faculteitsraad nodig. Over de begroting mag de raad adviseren.

De faculteitsraad heeft 12 zetels, 6 studentzetels en 6 personeelszetels. De leden worden uit de desbetreffende faculteit gekozen.

Opleidingscommissies

Alle opleidingscommissies bestaan uit studenten en docenten van een opleiding. Ze vergaderen 4 keer per jaar met de opleidingsmanager. De opleidingscommissie:

  • adviseert over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding;
  • beoordeelt jaarlijks de uitvoering van de OER;
  • brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de faculteitsdirecteur en faculteitsraad over alles wat met het onderwijs in de opleiding te maken heeft.

De opleidingscommissie bespreekt aspecten die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs, zoals een evenredige studielast voor studenten, wijzigingen in het opleidingsaanbod, wijzigingen in de examenregeling, beoordelen les- en tentamenroosters. Voor de opleiding is de opleidingscommissie een belangrijke en gewaardeerde schakel in het proces kwaliteitsbewaking en –bevordering van het onderwijs. Daarnaast hebben de opleidingscommissies per 1 september 2017 instemmingsrecht over bepaalde onderdelen van de OER.